Zöld Budapest VII: Összegzés

Budapest ma szinte minden olyan ponton, amelyben képességei és lehetőségei tekintetében kitűnhetne, versenyhátrányban van. S e versenyhátrány okai között a hiányos, vagy fals önismeret, valamint a tehetségek és értékek menedzselési kultúrájának alacsony színvonala egyaránt említhető. Meghatározó motívum a maradi és doktriner urbanisztikai szemlélet egyeduralkodása is. Budapest brandje hét organikus alapelemen nyugszik: a város látványa, a Duna, a kulturális pezsgés, a zene, az épített környezet sokrétegűsége, a sajátlagos helyi életstílus és a fürdők. Ezen értékek jelölik ki a jellemzően soft elemekre támaszkodó szuprastrukturális városfejlesztés koncepcionális kereteit, határozzák meg a lépések prioritásrendjét.

Tovább…