Budapest ma szinte minden olyan ponton, amelyben képességei és lehetőségei tekintetében kitűnhetne, versenyhátrányban van. S e versenyhátrány okai között a hiányos, vagy fals önismeret, valamint a tehetségek és értékek menedzselési kultúrájának alacsony színvonala egyaránt említhető. Meghatározó motívum a maradi és doktriner urbanisztikai szemlélet egyeduralkodása is. Budapest brandje hét organikus alapelemen nyugszik: a város látványa, a Duna, a kulturális pezsgés, a zene, az épített környezet sokrétegűsége, a sajátlagos helyi életstílus és a fürdők. Ezen értékek jelölik ki a jellemzően soft elemekre támaszkodó szuprastrukturális városfejlesztés koncepcionális kereteit, határozzák meg a lépések prioritásrendjét.

Összefoglaló városfejlesztési térkép

Összefoglaló városfejlesztési térkép

Ezek alapján megállapítható: Budapest legrövidebb távon, arányos költségráfordítással és a legnagyobb hatásfokon működni képes városfejlesztési programja, amennyiben nem térül el, sőt meghatározóan támaszkodik a város albrandjeinek értékeire, a Pest-budai integrált Belvárosfejlesztési koncepció, amely a várostörténeti dimenzió beemelésével kiemelt szerepet szán a ma még méltatlan állapotban lévő Budai Várnak, – amelynek jövőképe nem, hogy nem elválasztható a város egészének jövőképétől, de annak origóját a vári gondolatmenetnek kell megteremtenie. Ha mindezek az irányok felszabadulnak, a fejlesztések az egyes gondolat mögé állva megindulnak, senki nem tudja megakadályozni, hogy Budapest belátható időn belül rendkívül kellemesen élhető, következésképpen népszerű, hogynemondjam trendi város lesz. Globális szerepkörére rátalált cool hely, ahová jó tartozni, amit öröm felkeresni, ahol érdemes befektetni, megéri regionális cégközpontot alapítani. Egy nyüzsgő, aktív és kisugárzással rendelkező város tehát: a szexi Budapest!

A vitairat további részei:

Zöld Budapest
Zöld Budapest II: Pest-budai integrált Belvárosfejlesztés
Zöld Budapest  III: Budapest „Károly-hídja”
Zöld Budapest IV: A Belgrád rakpart kikötő
Zöld Budapest V: Fürdőpart a Gellért-hegy lábánál
Zöld Budapest VI: Borpiknik a város közepén
Zöld Budapest VII: Összegzés