A Szeretem Budapestet mozgalom kiíróként, és a Budapesti Építész Kamara társkiíróként “Szeresd Budapestet” címmel építészeknek, építészhallgatóknak a Dunára fűzött építészeti pályázatot írt ki, 2005-ben.

Mi a Szeretem Budapestet Mozgalom küldetése? A Szeretem Budapestet Mozgalmat civilek hoztuk létre. Városlakók, akik különbözünk sok mindenben, de egyként szeretjük Budapestet. Azt viszont nagyon nem szeretjük, ahogyan mennek a dolgok Budapesten. Szeretnénk, ha több hangulat, több képzelőerő, több szellem, több akarat, több cselekvés, több mozgás, több és elevenebb élet lenne városunkban. Ha kihasználná, és nem elfecsérelné lehetőségeit. Ha a városok versenyében nem lemaradna, hanem az élre törne. Ezért a Szeretem Budapestet mozgalom célja, hogy ötletekkel, javaslatokkal, gondolatokkal, tettekkel, párbeszéddel, a civil kontroll megvalósításával hozzájáruljon a város építéséhez – nem csak fizikai értelemben.

A Szeretem Budapestet mozgalom küldetése, hogy építse a várost.

A “Szeresd Budapestet!” ötletpályázat egyik apropója a Duna

A Duna Budapest csodálatos adottsága. Budapest a Duna fővárosa – lehetne. Ezért javasolta egykoron Széchenyi István: az új főváros neve legyen Dunagyöngye. A városnak ma kevés és sekélyes kapcsolata van a Dunával. Sokszor elfordul a Dunától, nem kommunikál vele, falakkal és utakkal zárja el egymástól a folyópartot és a városlakókat.

Budapest ma nem használja ki azt a tengernyi lehetőséget, amit a víz, a folyópart, a szigetek kínálnak a városnak.

A másik apropó: a jelhiány

Budapesten az elmúlt évtizedekben alig keletkeztek mértékadó, világra szóló építészeti jelek. Olyanok, amelyek meghatározzák, szimbolizálják és ékesítik a várost, mint teret, és korszakunkat, mint időt. Nem hiába: a budapesti képeslapokon csupa régi épület tűnik föl.

Itt az ideje, hogy eltervezzük végre: hol, milyen építészeti alkotások válhatnának olyan budapesti jelekké, amelyek a világ építészetében is térképre helyezik a várost.

A “Szeresd Budapestet!” építészeti, tájépítészeti ötletpályázat célja

Pályázatunk célja, hogy Dunára fűzött budapesti akcióterületekre a pályázók olyan építészeti műalkotásokat tervezzenek vázlattervi szinten és műleírással, amelyek a XXI. századi Budapestet karakterizáló és szimbolizáló építészeti jellé válhatnak. Az eltervezett alkotások funkciója azon a helyszínen megvalósíthatónak és életszerűnek kell lennie, egyébként funkcionális kötöttség nincs.

Pályázni lehet közösségi vagy kereskedelmi célú, bármilyen használati célt szolgáló művekkel.

A “Szeresd Budapestet!” építészeti, tájépítészeti ötletpályázat akcióterületei

Gyaloghíd
Az új budapesti, gyalogos és biciklis forgalom bonyolítására szolgáló Duna híd a Vigadó tér és a Várkert Bazár közötti szakaszon ívelne át a folyó felett. A pályázók általuk javasolt más helyszínre is telepíthetik a gyaloghidat. (Északi vagy déli híd.) Funkcionális értelemben számos feladatot ellátna: város- és ország-jelképi funkció, urbanisztikai funkció, kereskedelemi- és üzleti funkció. A híd olyan építmény, amely a modern Budapest, a mai Magyarország életerejét, modernizációs és európai integrációs törekvéseit fejezi ki, valamint az ország holnapjával kapcsolatos becsvágyó terveit, melyek távlataival, dimenzióival kapcsolatosan a híd csupán ízelítőt ad. A híd tisztelettel lép a történelmi elődök, előzmények (a Lánchíd) nyomdokába, de szerepe az új irány megszabása, egy új, nagyvárosias életforma kialakítása.

Budai rakpart
Az elmúlt évben heves vitát váltott ki a budai rakpart szélesítésére vonatkozó tervezet kósza híre. A főgyűjtő csatorna megépítése elemi érdeke minden városlakónak. Az emberek szeretnének közelebb kerülni a vízhez. A kérdés az, hogy hogyan lehet ezt a két igényt összeegyeztetni úgy, hogy közben az autóforgalom ne növekedjen. Megoldásokat, javaslatokat várunk a csatorna megépítésével kapcsolatosan, a legújabb technológiák, vagy csak az egyszerű józan ész használatával (pl. a csatorna víz alatt történő építése). Esetleg olyan úszószerkezet megépítése, amely gépkocsik közlekedését nem, de gyalogosok, biciklisták közlekedését lehetővé teszi közvetlenül a Duna parton.
Akció terület: első lépésben a Margit-híd és az Erzsébet-híd közötti budai rakparti oldalra várjuk az ötleteket, figyelembe véve a hajók mozgását is. Ez a terület kiválóan alkalmas kis éttermek, bárok, könyvesboltok, virágboltok, kis galériák, designstúdiók, művészeti alkotó műhelyek működtetésére.

Margit sziget szigetcsúcs
A Margit híd és a Margit sziget találkozásánál található szigetcsúcs, illetve a szigetcsúcshoz kapcsolódó vízfelület.

Csepel sziget szigetcsúcs, illetve a szigetcsúcshoz kapcsolódó vízfelület

A végleges pályázati kiírás vélhetően több ajánlott, a Dunához kapcsolódó akcióterületet is tartalmazni fog, illetve a kiíró a pályázóknak biztosítja azt a szabadságot, hogy pályaművükben más, budapesti és dunai akcióterületre telepítsék tervezett épületüket.

A “Szeresd Budapestet!” építészeti ötletpályázat lebonyolítása

A pályázat lebonyolításának rendjét a Szeretem Budapestet Mozgalom és a Budapesti Építész Kamara által készített pályázati szabályzat írja le. A “Szeresd Budapestet! építész ötletpályázat” szabályzata 2005. június 1. és szeptember 30. között a www.szeretembudapestet.hu honlapon keresztül igényelhető a palyazat@szeretembudapestet.hu e-mail címen a megjelölt adatok megadásával, illetve munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között a regisztrációs lap kitöltése után átvehető a 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 22-24. címen az Octogon magazin szerkesztőségében.

Az építészeti tervpályázati kiírást építész pályázók 20.000 Ft összegért, előzetes bejelentkezés után (Tel: 336-0729 – Huszár Stefánia) vásárolhatják meg a Szeretem Budapestet Mozgalom Egyesület – 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 22-24. címén, munkanapokon 9.00 – 16.00-ig az Octogon magazin szerkesztőségében.

A építész-hallgatók, a regisztrációs lap kitöltése ellenében, vagy egy regisztrációs e-mail elküldésével (palyazat@szeretembudapestet.hu), 2005. június 2-től, térítésmentesen kérhetik a Szeretem Budapestet Mozgalom Egyesület honlapján keresztül a www.szeretembudapestet.hu címen.

A pályázat benyújtási határideje 2005. szeptember 30., péntek, 18.00 óra.

Eredményhirdetés 2005. október 24-én, hétfő.

A pályázat 1-3. helyezettjei pénzdíjazásban részesülnek, ezen kívül tervezzük külön díjak átadását is.
Az pályaművek díjazásának felső határa: 2.000.000 Ft, alsó határa 500.000 Ft.

A “Szeresd Budapestet!” című budapesti építészeti-, tájépítészeti ötletpályázat zsűrije

A pályázatot elbíráló zsűritagok három csoportba sorolhatóak:

Építészek, kik részben a Budapesti Építész Kamara által delegálandó zsűritagok – Kapy Jenő társelnök, építész és Pazár Béla építész, részben pedig a Szeretem Budapest Mozgalom által felkért gyakorló építészek – Fazakas György, F. Kovács Attila.

A zsűribe felkértünk olyan, köztiszteletben álló, népszerű, “látó” egyéniségeket is, akik maguk is meghatározóak Budapest közéletét tekintve. Ilyen tagjai a zsűrinek: Eszenyi Enikő színésznő, Kovács Ákos énekes, Geszti Péter reklámszakember, Lukovich Tamás urbanisztikus, Hankiss Elemér szociológus, akadémista.

Végül a zsűri tagjai lesznek a kiemelt médiatámogatók és vállalati támogatók képviselői. Ők biztosítják a pályázat nyilvánosságát, átláthatóságát, és a pénzdíjak fedezetét.