A Fővárosi Önkormányzat a 2008. évi népszavazás, a 2009. évi EP-választás és a 2010. évi parlamenti választások alkalmával olyan fővárosi szabályrendszert alakított ki a politikai plakátragasztásra vonatkozóan, amellyel a kampányidőszakokban alkalmi és kizárólagos plakátragasztási helyeket biztosított a pártok számára. Ennek eredményeképpen az elmúlt két évben lényegesen javult a plakátragasztási gyakorlat.

Ezt megelőzően sem a kulturált plakátragasztás, sem a plakátok eltávolítása nem volt bevett gyakorlat. A szerény becslések szerint is több tonnára rúgó papírszemetet a pártok nagy része vagy saját költségén takarítatta el, vagy ami jóval jellemzőbb volt, otthagyta a közterületeken. Így fordulhatott elő, hogy az egyes választások alkalmával találkozhattunk még több évvel korábbi plakátokkal is. A törvényi előírások ellenére az illegálisan kint maradó plakátok miatt nagyon ritkán történt feljelentés és 2006-ban mindössze két egyéni képviselő kérte, hogy távolítsák el kihelyezett plakátjait a választásokat követően. Minthogy akkor a Fővárosnak nem volt elkülönített forrása az illegális politikai plakátok eltávolítására, csak becsülni lehet, hogy mekkora károkozás történt

A Városarculati Tanácsnoki Iroda – annak szándékával, hogy megőrizze a Fővárosban beindított vadplakát és falfirka-mentesítési program eredményeit – 2008-ban kezdeményezte, hogy a Főváros a népszavazási kampány időszakára alkalmi és kizárólagos plakátragasztási helyeket alakítson ki a népszavazást megelőző és az azt követő időszakban. Ekkor még csak 80 helyszínt jelöltek ki. A hirdetőeszközök legyártatására, kihelyezésére és beszedésére a Főváros 5 millió Ft-ot különített el. A 2009. évi EP-választás kampányában már 475 helyszínre rakhatták ki a pártok legálisan plakátjaikat, ennek biztosítására a Főváros 8 millió Ft + Áfa összeget fordított.

Bojár Iván András városarculati tanácsnok javaslatára a 2010. évi áprilisi parlamenti választásokra való felkészülés jegyében elkészült az egységes fővárosi plakáthely-térkép, amely biztosította, hogy a pártok – a főváros és a kerületek által biztosított felületeken – átlátható módon, előre megtervezett formában és nyomon követhetően használják az ideiglenes és csakis kampány célokra használható hirdetőeszközöket. A választáson résztvevő pártokkal – iránymutatásaik és javaslataik alapján – folyamatos egyeztetéssel közösen alakította ki a Városarculati Tanácsnoki Iroda az egységes plakáthely-térképet, mely mintegy 1000 fővárosi és 2525 kerületi helyszínt jelölt meg a pártok számára.

A fővárosi hirdetőeszközök legyártását, kihelyezését, letakarítását, cseréjét és begyűjtését – mint korábban is – a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. koordinálta, a forrás szintén 8 millió Ft + Áfa volt. Nagy hangsúlyt fektettek a monitoringra is annak érdekében, hogy a pártok szabályszerűen, a lakosság és egymás érdekeit szem előtt tartva, példamutató módon plakátoljanak, és tartózkodjanak az illegális politikai plakátolástól. A Fővárosi Önkormányzat ez alkalommal is határozottan fellépett a politikai vadplakátok ellen és a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a mostani alkalommal is az 5/1998. (II.27.) Főv. Kgy. Rendelet, valamint a választási eljárásról szóló törvény 42.§ (4) bekezdése értelmében az illegálisan kihelyezett politikai hirdetéseket eltávolítatta, függetlenül attól, melyik párt helyezte ki azokat.

Összességében elmondható, hogy a Főváros kezdeményezése sikeres volt, valóban visszaszorult az illegális plakátolás. Ehhez azonban nagyon sok résztvevő munkájára és erőfeszítésére is szükség volt. Dicséret illeti nemcsak a pártokat és politikusokat, akik a norma szerint jártak el, így tartózkodtak a vadplakátolástól, és erre aktivistáik figyelmét is felhívták, de a kerületek többségét is, amiért csatlakoztak a kezdeményezéshez és fegyelmezetten segítették a programot. Mellettük kiemelt szerep jutott a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt-nek, mint koordinátornak és a munkát elvégző Konzorciumnak, de az olyan – a város tisztaságát, kulturált megjelenését fontosnak tartó – civil szervezetek is sokat segítettek, mint a Szeretem Budapestet Mozgalom.

Az együttműködés eredményeként az elmúlt évek rossz beidegződései csak nyomokban maradtak meg. Voltak ugyan kihágások, de nagyon kevés kerületben történt illegális plakátolás, és ott sem a korábbi mértékben, így a közterületek nem sérültek. Az illegális módszert javarészt azokban a kerületekben alkalmazták, ahol kiélezett volt a verseny (XI. és XIII. kerület), ahol hiányoztak a kerület által biztosítandó legális plakáthelyek (XIV. kerület), illetve ahol a kerület vezetésének passzivitása és a pártokkal történő nem megfelelő egyeztetés hátráltatta a programot (IV., VII. és XIV. kerület).

A kerületek a szabályok meghatározása és betartatása érdekében több esetben Etikai Kódexet fogalmaztak meg. Ezt a kezdeményezést a Főváros is fel szeretné karolni és az őszi önkormányzati választásokra már egy egységes Fővárosi Etikai Kódexet szeretne kialakítani, amely Budapest egészére, az összes kerületre vonatkozna. Csakis összefogással, a kerületekkel közösen, az Etikai Kódex alapvetéseire támaszkodva lehet újból sikerre vinni a programot és visszaszorítani az illegális politikai plakátolást.

Sajnálatos ugyanakkor, hogy a megrongált hirdető-berendezések aránya eléri a 30-40%-ot; nem könnyű ezek javítása, illetve a plakátok eltávolítása sem. Mindezek figyelembe vételével a Városarculati Tanácsnoki Iroda szerint csakis hosszú távon és hosszú távra érdemes kialakítani a rendszert, és ennek érdekében már most megkezdik az előkészítést az őszi önkormányzati választásokra.

Összes hirdető-berendezés

A Főváros által biztosított hirdető-berendezések száma: 1 200 db
Az előzetesen biztosított 1000 db-on felül utólagos kihelyezés: 43 db
Tartalék táblák (nem lett kihelyezve): 150 db
Nem hasznosítható hulladék: 28 db
Raktáron lévő javított tisztított táblák: 394 db

Első forduló után (Azokban a kerületekben, ahol be lehetett szedni)
Kihelyezve: 366db
Beszedve: 216 db
Hiány: 150 db

Első forduló után (Azokban a kerületekben, ahol később szedik be)
Kihelyezve: 591 db