A következő tartalmú levélhez hasonlót küldött minden, az EP kampányban részt vevő párt igazgatója részére Bojár Iván András városarculati tanácsnok az EP választási kampány lezárultával.

Lehet Más a Politika
Schiffer András úr részére

Tisztelt  Schiffer Úr!  Kedves András! 

Lezajlott az EP kampány, és elmondhatjuk, hogy a rendszerváltás óta eltelt húsz esztendőben a mostani volt az első olyan politikai versengés – a 2008. évi népszavazást követően -, amelynek során túlnyomóan sikerült gátat szabnunk a pártok városunkat, köztereinket nem kímélő vadplakátolási gyakorlatának. Mindenkinek, aki akár a józan önkorlátozás, akár a hatályos törvények és rendeletek tiltása következtében járult hozzá hathatósan ennek a sikernek a létrejöttében, ez alkalommal is szeretnék köszönetet mondani. Ha történtek is kihágások, konfliktusok, összezördülések, összességében sikeresnek értékelem  az a módszert , amellyel a Városarculati Tanácsnoki Iroda a mostani kampányra felkészült.

Ez pedig az egyes politikai erőkkel folytatott előzetes egyeztetés preventív módszere. Előzetesen felmértük a pártok igényeit a kihelyezendő  plakátok városi térben való elhelyezkedését és számát illetően. Ezen igények alapján biztosítottunk – az igényelt helyszíneken és számban – a pártok számára 475  helyszínen, mintegy 2000 plakáthelyet. Sajnálatos módon  azonban azt  is láttuk, hogy a pártok igényei  egyes helyszíneken és esetekben alulmúlták a felületi kínálatot, számos más esetben pedig túlmutattak az ily módon biztosítható felületek lehetőségein. Világosabban fogalmazva: egy-két párt sok esetben olyan helyre is ragasztott, ahol nem volt kijelölt felület, s ezzel szabálysértést követett el. Különösen olyan párt részéről fájó a nagy mennyiségű, nehezen leszedhető matrica és vadplakát ragasztás kampánymódszerének alkalmazása, amely egyébként központi politikai üzenetei egyikeként a természet és a környezet védelmét tartja a legfontosabbnak, ugyanakkor – nem igen különbözve egyetlen más párt viselkedésétől – a cél szentesíti az eszközt elv alapján, valamint a választási törvény pártoknak biztosított, az  egyszerű állampolgárok  jogait messze meghaladó exkluzív jogaira hivatkozva, alkalmilag maga vált az egyik legaktívabb környezetszennyezővé. Ezt a semmilyen elemében nem új, húsz éve mindenki által alkalmazott, ám az épített környezetet jelentősen megterhelő módszert a kreativitás ünnepének tekinteni, szomorkás félreértés.  Ugyanakkor igencsak jónéven vettük és örömmel fogadtuk annak az akciónak az üzenetét, amelyet az LMP a kampány lezárásaként fogalmazott és szervezett meg, s amelynek során igyekezett eltüntetni minden olyan kampány ragasztmányt, amely vagy közpénz pazarlása árán, vagy a környezetszennyezés tartós fennmaradásával vált volna a politikai verseny keserű utóhatásává.  

A  későbbi szabálysértések és a nehézkes plakát-letakarítás érdekében, tekintettel a következő másfél évben előttünk álló választásokra, ezúton kérek minden politikai pártot , hogy ne gyártsanak olyan utcára kerülő matricákat és plakátokat, melyek  akár utólagos eltávolítása is, rongálja a felületet.

A kampány során joggal vetődött fel annak a kérdése is, hogy  egyes pártok illegális (építési engedéllyel nem rendelkező) óriásplakátok felületein is közvetítették üzeneteiket, amellyel a kommunikációs esélyazonosság elvét sértették.  Irodánk ebben a tárgyban igyekezett tájékozódni, s bebizonyosodott, hogy valóban, két párt kimutathatóan igénybe vett illegális óriásplakát felületeket.  Kérem tehát Önöket,  kérlek Benneteket, hogy amennyiben tudomásuk/sotok , ismeretük/tetek  van illegális óriásplakát felületekről, jelezzék/tek azt felénk és segítsenek/tek bennünket ezek közös felszámolásában. Tisztelettel javaslom, hogy megrendelés előtt győződjenek/tek meg arról, hogy csak legális, minden engedéllyel rendelkező felületen helyezik/tek el hirdetései(te)ket és ezt szerződésben is kössék/tek ki.

A Városarculati Tanácsnoki Iroda következő feladatainak egyike az óriásplakátok civilek által jogosan kritizált, sokszor átláthatatlan jogi, engedélyezési és elhelyezési gyakorlatának áttekintése lesz, célul tűzzük ki az illegális óriásplakátok felszámolását, illetve városképbe illő megjelenésük szabályozását.

A következő másfél évben, bárhogyan alakuljon is a belpolitika, legkevesebb két kampányidőszak  áll előttünk. Ezek előkészítésében  szeretnénk a pártok tapasztalatait  felhasználni, és akár módosuló igényeiket is kielégíteni. Annak érdekében, hogy megfelelő rendszer alakulhasson ki, az összes  budapesti kerületet fölkérve, velük együttműködésben  kívánunk a következő kampányokra egy minden párt számára hozzáférhető, átfogó  fővárosi plakáthely-térképet  készíteni, amelyen mind a  24 önkormányzat által biztosított plakáthely beazonosíthatóan megjelenik. Érzékeltük azt is, hogy az egyes pártok kampánymunkásai a választási törvény szabályozásai ellenére gyakran vitába keveredtek a felületeken, felülragasztották egymás plakátjait. Nem reális igény, hogy minden párt összes plakátigényét adófizetői pénzekből biztosítsuk (bár, ha nem tesszük, azok eltávolíttatása emészti fel az adófizetői forintokat), józan belátással és egyeztetési technikával, meggyőződésem szerint, kialakítható egy olyan kampány-etika, amely csökkenti a konfliktusokat. Ennek rendezésére felvesszük a kapcsolatot az Országos Választási Bizottsággal, hogy minden párt számára az alkalmi plakáthelyek felhasználása azonos irányelvek szerint történjék. A kialakult rendszer egyfelől környezet-tudatosabb lehetne, hiszen kevesebb papír felhasználása szükségeltetik, másfelől jobban áttekinthetővé tenné és keretek közé szorítaná a kampányköltést.

A későbbi viták, a szakmaiságról leváló, a Városarculati Tanácsnoki Irodát indokolatlanul célzó  sanda inszinuációk elkerülése végett – korábbi gyakorlatunkat megismételve – már most kérjük, hogy jelöljé(te)k meg igényei(te)ket arra vonatkozóan, hol szeretnének /szeretnétek legális módon plakátolni. Ezen igények minél hamarabb kerülnek be a Városarculati Tanácsnoki Irodára, annál gyorsabban tudjuk elkezdeni a felkészülést. 

Gratulálok az EP választáson elért eredményei(te)khez!

Köszönettel és üdvözlettel: 

Bojár Iván András
Városarculati tanácsnok