2009. június 7-én Európai Parlamenti választásokra kerül sor Magyarországon. A választást megelőző hetekben erőteljes választási kampány indul el, ennek első jeleit már most lehet látni egyes kerületekben. Tartunk attól, hogy az elmúlt évek politikai kampányidőszakainak illegális plakátragasztási gyakorlatát egyes pártok alkalmazni fogják.

A 2007-2008. év során a Főváros – valamint civil szervezetek – által konzekvensen végrehajtott munka eredményeit megvédendő és a választási időszak negatív plakátragasztási tendenciáit megelőzendő a Fővárosi Közgyűlés 2009. április 30-i ülésén Bojár Iván András városarculati tanácsnok a politikai vadplakátolás megszűntetésére vonatkozó javaslatot terjesztett elő.

Az előterjesztés értelmében a Főváros alkalmi és kizárólagos plakátragasztási helyeket alakít ki a választást megelőző és az azt követő időszakban. Ennek sikeres kivitelezése érdekében a frakciók egyhangúlag fogadták el azt a közös nyilatkozatot, mely szerint a pártok vállalják, hogy példamutató módon tartózkodnak az illegális plakátragasztás alkalmazásától, elhatárolják magukat minden ez irányú tevékenységtől, egyúttal felszólítják a kampányban résztvevőket és aktivistákat, hogy tartsák szem előtt a Főváros érdekeit és csakis legális módon és legális felületekre ragasszanak ki politikai plakátokat.

Az 5/1998. (II.27.) Főv. Kgy. rendelet értelmében az illegálisan kihelyezett politikai hirdetések eltávolításra kerülnek, függetlenül attól, melyik párt helyezte ki azokat.

Kérjük a pártokat, hogy a közös nyilatkozat és a fővárosi rendelet értelmében ne alkalmazzanak vadplakátolási módszereket, ne ragasszák tele a házak falát, a villanyoszlopokat, megsértve ezzel a magántulajdonra vagy éppen köztulajdonra vonatkozó rendelkezéseket. Kérünk mindenkit, hogy tartsa tiszteletben a várost: vigyázzunk közösen Budapestre!

Íme a nyilatkozat:

NYILATKOZAT
az illegálisan kiragasztott politikai plakátokkal szemben

A Fővárosi frakciók szem előtt tartva a lakosság érdekeit és az egyenlő elbánás elvét, önkéntesen lemondanak a korábban alkalmazott vadplakát-ragasztási gyakorlatról, és példamutató módon tartózkodnak az illegálisan kihelyezett politikai hirdetésektől: ilyen eszközöket egyáltalán nem alkalmaznak választási kampánystratégiájuk végrehajtása során.

A frakcióvezetők üdvözlik a Főváros kezdeményezését, mely szerint a Főváros olyan alkalmi, a választásokra vonatkozó politikai hirdetések kiragasztására alkalmas eszközöket alakít ki és helyez el a város megjelölt helyszínein, amelyek a kihelyezéstől a választást követő 10. napig vehetők igénybe.

A frakcióvezetők tudomásul veszik, hogy az illegálisan kihelyezett politikai hirdetéseket a Főváros letakaríttatja, illetve gondoskodik a kijelölt plakáthelyek letakarításáról is.