A Hírszerző cikke azt állítja, hogy az önkormányzati rendelet ugyan tiltja a politikai vadplakátolást, a választási törvény azonban nem, így szerintük nem a plakátolás illegális, hanem az önkormányzat 11 éve meghozott rendelete.

A Szeretem Budapestet Mozgalom megvizsgálta(tta) a jogszabályokat és véleményünk szerint helyes a fővárosi rendelet, nem sérti az Alkotmányt, hiszen a választási törvény egyértelműen az önkormányzat hatáskörébe utalja, hogy megtiltsa a közterületen történő plakátolást.

A választási eljárásról szóló törvény 42.§ (4) bekezdése értelmében az önkormányzatok (ez esetben a Fővárosi Önkormányzat) törvényi felhatalmazást kaptak arra, hogy rendeletben műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén megtilthassák választási plakát elhelyezését.

42. §

(1) A választási kampány végéig a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot. A plakát olyan sajtóterméknek minősül, amely engedély és bejelentés nélkül előállítható. Egyebekben a plakátra a sajtóról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.

(2) Plakát — a (3)-(6) bekezdésben meghatározott kivételekkel — korlátozás nélkül elhelyezhető.

(3) Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg — állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén — a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.

(4) Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.

 

 

(5) A választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés elhelyezésére a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.

(6) A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani.

A Fővárosi Önkormányzat ezen törvényi felhatalmazás alapján alkotta meg a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról szóló 5/1998. (II. 27.) Főv. Kgy. rendeletét. A rendelet melléklete pontosan felsorolja azokat az épületeket és közterületeket, ahol a törvény felhatalmazása alapján – műemlékvédelemre, illetve környezetvédelmi szempontokra hivatkozással – az önkormányzat megtiltja választási plakátok kiragasztását. Ez egyben azt is jelenti, hogy más területekre ez a jogszabály nem alkalmazható, és ilyen esetekben a választási törvény egyéb rendelkezései az irányadók.

A rendeletre hivatkozva indítottak eljárást a közterület-felügyeletek az illegálisan plakátoló pártokkal szemben, s a rendeletre hivatkozva lép fel az illegális politikai plakátok ellen a Szeretem Budapestet Mozgalom is.