Ferencváros: kéretlen házcsomagolás

A ferencvárosiak kikérik maguknak, hogy plakátokba csomagolják a kerületi házakat, a lakók sok helyen le is vakargatják a falragaszokat. Mostanra ugyanis több centi vastagra duzzadtak a kampány-ragasztmányok még a kerületrész legszebb épületein is, mert a megüresedett országgyűlési mandátumért jövőre induló pártok képviselői így népszerűsítik magukat.

Úgy tűnik, nem ismerik a választási törvényt, amely kimondja: „Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet”.

Vizet prédikálnak, és bort isznak a ferencvárosi politikusok, akik egy megüresedett országgyűlési mandátumért indulnak jövőre, s az időközi választás kampányát már most megkezdték – állítják a kerületben élők. A kortes-beszédek többségének fontos eleme a jobb életkörülmények megteremtése, amelyet politikusaink általában először is a legegyszerűbbnek tűnő céllal, az utcák, terek, közterületek megtisztításával kezdenének. Ennek ellenére most éppen az ő plakátjaik csúfítják a IX. kerületet; házakon, telefonfülkék oldalán és minden szabad falfelületen egymásra ragasztgatott plakáthegyek éktelenkednek. Még Ferencváros belső, rehabilitációs övezetét sem kímélték a kampánycsapatok aktivistái, a szépen felújított társasházak falait is kidekorálták a pártok, politikusok illusztrációival, fotóival.

A jobb érzésű tulajdonosok nem is nézik tovább a csúfítást, sok épületről a lakók maguk vakargatják le az engedély nélkül kiragasztott képeket. Jellemzően ugyanis egyetlen társasházi közösségtől sem kértek engedélyt a kiragasztásra, pedig ezt a választási törvény is előírja. Hosszú, kitartó és következetes munkával persze meg lehetne akadályozni a folyamatot, például úgy, ha senki nem szavazna azokra a politikusokra, akiknek az arcképét vagy kampány programját illegálisan ragasztották ki olyan felületre, amelyet nem jelöltek ki e célra – vélik a környezetük tisztaságáért aggódók. A választási törvény szigorításával is rendet lehetne teremteni, de leggyorsabban maguk a kerületek szabályozhatnák saját rendeletükben az ilyen esetekre érvényes gyakorlatot. Jó példa erre Erzsébetváros, ahol már meg is hozták az ide vonatkozó helyi rendeletet, amelyben szigorúan előírták, hol, mikor, milyen körülmények között lehet a választással kapcsolatos plakátokat kiragasztani.

A ferencvárosiak elvárják a politikusoktól, hogy fékezzék meg kampánycsapatukat, s csak az engedélyezett felületekre ragasztassák ki plakátjaikat. A rehabilitált övezetben élők pedig összefogásra, a ragasztmányok elleni tiltakozásra s a falak megtisztítására buzdítják lakótársaikat. Elvárják – olvasható közleményükben -, hogy a politikusok kultúrált körülmények között, a rend és a tisztaság tiszteletben tartásával kampányoljanak.