A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TOVÁBBRA IS FELLÉP A VADPLAKÁTOLÁS ELLEN!

A vadplakát elleni mozgalom célja

A vadplakátozás városarculatot romboló hatására irányuló közfigyelem felkeltése, és a káros gyakorlat megszűntetését célzó lépések eredményeinek összefoglalása.

Sajtókampány indítása

A kampánnyal egy időben, az ingatlanok adás-vételével kapcsolatos illegális hirdetések felszámolása elleni kampány részeként, felhívás jelenik meg az alábbi magazinokban és napi újságokban: Képes Ingatlan, Expressz, Budapesti Szuperinfo. Támogatók: ESMA Spanyol-Magyar Reklám Kft., Concorde Értékpapír Zrt, ELMŰ Nyrt., Expressz Magyarország Kft., Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft., City Guardian.

A következő kampány

A Nagykörút graffiti mentesítése 2008-ban a Szeretem Budapestet Mozgalommal és a Lát-Kép Egyesülettel közösen.

A Fővárosi Önkormányzat és a civilek összefogtak

Fővárosi és civil kezdeményezés és együttműködés jellemzi a kampányt. A Főváros (Városarculati Tanácsnoki Iroda) 2007. májusában kezdte meg a vadplakátozás elleni kampányt, összehangolva a témában tevékenykedő fővárosi cégeket és civil szervezeteket. A City Guardian civil szervezet bevonása a kampányba, amely az Elmű, BDK és a Főváros megbízásból tisztítja Budapest felületeit, lámpaoszlopait. A City Guardian munkatársai hetente kb. 1000 km fővárosi főutat ellenőriznek, 6 autóval járőröznek éjjel-nappal. Egy évvel ezelőtt még nagyméretű plakátokkal, kulturális hirdetésekkel volt tele a város. Sokszor 20 cm vastagon illegális plakáttal teleragasztott lámpaoszlopokat is lehetett találni, például a Nagykörúton. A Nagykörút, mint a legfontosabbnak “kikiáltott” útvonal volt az a hely, ahol minden vadplakátozó cég első plakátját elhelyezte. Ugyanez a helyzet a graffitisekkel, tagesekkel: aki magát valamire is „tartja”, az itt firkál.

Mára a magára valamit is adó cégek felhagytak ezzel a módszerrel, és legális eszközöket használnak, az egy éve még igazi iparágnak számító vadplakátozás mára visszaszorult. Sajnos még mindig jelentős a lakásokat, ingatlanokat hirdető cégek rossz gyakorlata. Sok hirdető a legnagyobb és legnevesebb ingatlanforgalmazók közül kerül ki. Emellett a jórészt illegálisan ragasztó cégek másik nagy csoportját a költöztetéssel és lomtalanítással foglalkozó vállalkozások, illetve az autós- és motoros iskolák adják. A mostani felszámolási munka során a több cm-es vastagságú illegális plakátkötegek eltűntek a főútvonalakról, folyamatosan bővül a tiszta területek, utak száma. Mára a megtisztult és karbantartott terület a Főváros 4/5-ét érintő főútvonalakra terjed ki, a maradékot folyamatosan megpróbálják ellenőrzés alá venni. 2006-ban még körülbelül 150 cég ellen kellett fellépni, és plakátjaikat letakarítani, mára a számuk 50 alá csökkent.
A napi leszedett 80-100 zsák illegális plakát-mennyiségét 30 alá sikerült csökkentenünk, igaz, a külső területeken még nem minden főútvonal került az ellenőrzésünk alá.

Sok kerület csatlakozott a mentesítéshez és alkotott saját rendeletet. Mégis páran, mint a belső pesti kerületek (VI., XIII, IX.) egyelőre nem kapcsolódtak be a hálózatba. Ezeken a helyeken továbbra is burjánzik a vadplakátozás. A Főváros mentesítésre fordított költségei elérik az évi 25-30 millió Ft-ot. Az ELMÜ ebben az évben 30 millió Ft-ot fordít Budapest külső területein a plakát- és graffiti mentesítésre, hálózatuk tisztántartására.

A visszaszorult illegálisan ragasztó cégek megjelentek a legális hirdetési felületeken, vagyis vannak alternatívái ennek a hirdetési formának. Ezeket a Főváros tovább kívánja fejleszteni, és keresi a legális felületek kialakításának lehetőségét a Fővárosi kulturális intézmények és a kisköltségvetésű kulturális rendezvények részére egyaránt.

Lámpaoszlopok festése

Az elmúlt 3 évben közel 11 ezer db oszlopot festett le a BDK. Ez 85.000 m2 felületet jelent. Közel 30 ezer fém közvilágítási oszlop van Budapesten, melyek festését a következő néhány évben végzi el a BDK. Eddig az illegális plakátok miatt a belső területek oszlopainak a festése sokszor lehetetlen volt, ezért erre idén, az illegális plakátok elleni fellépés eredményeként kerülhetett sor. A városi útrekonstrukciókhoz kapcsolódva a felújított utak mentén is lefestik a közvilágítási oszlopokat.

A Nagykörút pesti oldalán az idén 303 lámpaoszlop (2100 m2) teljes körű festése történik meg. Először az oszlopok alsó harmadát festik le graffiti, illetve ragasztó ellenes festékkel. A védelemnek ez a része oszloponként 15 ezer Ft-ba kerül. Az oszlopok többi részének festése 10 ezer Ft-ba kerül, így egy oszlop teljes festése 25.000 Ft költséggel jár. A művelet ezért a Nagykörút teljes pesti oldalán 7,5 millió Ft-ot tesz ki.

Még az idén hasonló módon lefestik az Alkotás utca, a Bajcsy-Zsilinszky és Üllői út lámpaoszlopait. A munka jövő tavasszal folytatódik.

A nagykörút megújulása

A Nagykörút városunk ütőere, gyűjtőpont, több millióan közlekedik itt, a metró mellett ez a legforgalmasabb tömegközlekedési útvonalunk. Az utóbbi években lassan újra benépesül üzletekkel, és az eklektikus épületek, hatalmas paloták a 4 és 5 csillagos szállodákkal együtt gyönyörű egységet képeznek az itt található éttermek, kávéházak, a színházak, galériák, a bankok sorával. Az utóbbi hónapok munkájának köszönhetően ugyan megtisztult az illegális plakátoktól, de összességében elhanyagolt, kopottas, eltűnnek a fák gyökérzetét védő vasrácsok, a kandeláberek rozsdásodnak, a házak és üzletek falai, bejáratai graffitikkel és tag-ekkel vannak összefirkálva, sok az össze-vissza kihelyezett tábla, számos helyen omlik a vakolat.
Meggyőződésünk, hogy a Nagykörút rendben tartása, megújulása az egész városra arculatára kedvező hatással van. Itt volt a legtöbb illegális plakát, a graffitik és tagek burjánzanak, ezért itt kell először változást elérni. Ez a változás el is indult, az FKF Rt. kiemelt területeken történő új takarítási programjának egyik helyszíne a Nagykörút.

Tervezett lépések

– Az útszakaszon található, mára már illegális plakátoktól mentes kandeláberek, ELMÜ berendezések, utcabútorok rendbe hozása, lefestése.
– A fák vasrácsainak pótlása, vagy nagyméretű fakéreggel történő talajtakarás.
– Minden illegális kihelyezett tábla, kirakat felszámolása.
– Házak és üzletek graffiti mentesítésének szorgalmazása, segítése, és az üzletek, illetve házak felszólítása, hogy tartsák rendben házuk kapualját.
– A lépések hatékonysága egyéb kereskedelmi, illetve marketing stratégiákkal növelhető.

Eredmények

– A Főváros folyamatosan együttműködik saját fenntartású cégeivel, és a Szeretem Budapestet civil mozgalommal, amely külön honlapot működtet e témában: www.tisztabudapestet.hu címen. Minden illegálisan ragasztó cég képviselőjével felvettük a kapcsolatot, és tárgyaltunk a legnagyobb vadplakátozó cégekkel.
– Akciótervet dolgoztunk ki a hatékonyság és sikeresség érdekében:
– A megfelelő törvényi és rendeleti háttér megteremtése, ill. ezek szigorú alkalmazása – ez egyben visszatartja és szankcionálhatóvá is teszi az illegális plakátragasztást. Közterület-felügyeleti munka erősítése.
– A rendszeres takarítás, mentesítés megszervezése – amit ma felragasztanak, lehetőleg még aznap letakarítsák.
– Kommunikáció a lakosság felé – szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy illegálisan ragasztják a várost, és felszólítani őket, hogy ne használják az utcai illegális reklámokat, hirdetéseket, hanem tiszteljék, védjék és szeressék városukat!
– A 3 pilléres akcióterv mentén haladva, a megtisztítás után, jelenleg az alternatív rendszerek kiépítésénél tartunk.
– Demszky Gábor Főpolgármester javaslat juttatott el az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumba, melynek célja, hogy szigorúbban léphessenek fel a hatóságok a városképet elcsúfító plakátok megrendelői és kiragasztói ellen (az IRM elutasította a javaslatot).
– A kerületeket a Fővárosi Önkormányzat bevonta a munkába: megbeszélést hívtunk össze és a kerületek által kijelölt koordinátorokból hálózatot építettünk ki.
– 2007. május. 17-én kezdődött a vadplakát-mentesítési akció Demszky Gábor főpolgármester és Bojár Iván Városarculati Tanácsnok részvételével a Nagymező utcában.

Vadplakát mentesítési akció

Jövőbeni feladatok

Vadplakátozás elleni Fővárosi rendelet közgyűlési előterjesztésének előkészítése: A vadplakát ragasztás, azaz közterületen történő, engedély nélküli plakátragasztás (legyen szó akár kereskedelmi, akár választási, akár magáncélú hirdetésről) részben közterület-használati, részben köztisztasági kérdés. Éppen ezért a Főváros vezetése két jogszabály, a közterület használatról, valamint a köztisztaságról szóló rendelet módosítását tervezi.

A jogszabály módosítás mögött meghúzódó koncepció lényege, hogy nem csak a vadplakátok kiragasztójának, hanem annak is szankciókkal kell számolnia, akinek az érdekében a plakátokat elhelyezték. A jogkövetkezmények között számolni kell azzal, hogy az érdekelt – függetlenül attól, hogy a vadplakátokat az ő megbízásából helyezték-e ki vagy sem – köteles lesz a plakátokat eltávolítani, ellenkező esetben a hatóságok az ő költségére fogják ezt elvégezni. A tervezetben szerepel az is, hogy nem csak a vadplakát kiragasztójának, hanem az érdekelt szabálysértési felelősségét is meg lehet majd állapítani.

– Folyamatos egyeztetés a kerületekkel a koordinátori hálózat keretében.
– További egyeztetés s vadplakátozás elleni küzdelemben résztvevő intézményekkel (rendőrség, Közterület-felügyelet, City Guardian, szabálysértési hatóságok).
– Utcabútor térkép elkészíttetése.
– A belső lakótelepi részek és külső főútvonalak bevonása a tisztán tartandó területek közé.
– Graffiti mentesítés és kampány elindítása a Nagykörúton.
– Kulturális és kommunikációs közalapítvány létrehozása, és munkatervének kidolgozása.