„A Kormánya elkötelezett abban, hogy a kisebb súlyú, az embereket közvetlenül érintő cselekmények elleni fellépés hatékonyságát növelje, és ezen a területen is érzékelhető eredményeket érjen el.

A graffitizők tevékenysége, az általuk okozott kár elsősorban a városlakókat sújtja. A falfirkálókkal szembeni fellépéshez szükséges eszközök és források összehangolásával nőhet a megelőzés, és a felderítés eredményessége. Ennek jegyében az IRM a prevencióra, valamint a tettenérést elősegítő megoldások alkalmazására egy komplex cselekvési programot készített.
Összefogás, és együttműködés szükséges a falfirka elleni küzdelemben az érintett szervezetek között, kiemelten a helyi önkormányzatok, a rendőrség, a polgárőrség és a közterület-felügyelet között – szögezi le a tárca közleményében. Az IRM szerint a Kormány mindebben hatékonyan közreműködve segíti a megfelelő civil partnerek és szociális szolgáltatások felkutatását.

A tárca szerint fontos feladat a hatékony felderítés érdekében egy olyan rendőrségi nyilvántartási rendszer kialakítása és működtetése, amely az észlelt szabálysértésekről és bűncselekményekről, valamint a jól beazonosítható elkövetői csoportokról és jellegzetes ismertetőjegyükről akár az internet-figyelés eszközével is bővíti a rendelkezésre álló ismereteket.

A közterület-felügyelőknek a falfirka visszaszorítása érdekében részt kell venniük bűnmegelőzési feladatokban, és a rendőrséggel szorosan együtt kell működniük a nagyobb rend és biztonság megteremtéséért.

Az IRM álláspontja szerint a jobb eredmény eléréséhez a lakosság intenzív közreműködése is szükséges. Amennyiben az emberek aktívabban lépnek fel a falfirkálók ellen – észlelik és bejelentik azokat –, úgy a rendőrség is gyorsabb, hatékonyabb felderítést tud végezni a bejelentéseket követően.

A tárca – a prevenció és a környezettudatos magatartás erősítésének jegyében – tájékoztató kiadvánnyal is fel kíván lépni a falfirka jelenség ellen, hogy a gyerekek és fiatalok tisztában legyenek az okozható erkölcsi és anyag károkkal, és nem utolsó sorban a graffitizés jogkövetkezmé nyéről.

A Kormány fontosnak tartja, hogy az elkövetőkkel szemben több esetben legyen alkalmazható kár-helyreállítás, valamint jóvátételt eredményező szankció. A Btk. 2010-től a kiszabható büntetések variációs számának növelésének lehetővé tételével megteremti a kellő jogszabályi hátteret ahhoz, hogy az elkövetőkkel szemben a személyre szabott, az okozott kár helyreállítását elősegítő szankciókat tágabb körben alkalmazzák.”