Tisztelt Budapestet Szeretők és Tisztelők!

A következő tartalmú meghívót küldte ki Bojár Iván András városarculati tanácsnok a falfirka-program résztvevőinek.
A Szeretem Budapestet Mozgalom számít mindenkire, aki tevékenyen segíteni tudja programunkat.
Az összevont megbeszélés a Főpolgármesteri Hivatal Dísztermében lesz 2008. július 9-én szerdán 9.00 órakor.

“Mint ahogy Ön is tudja, a Városarculati Tanácsnoki Iroda – a Szeretem Budapestet Mozgalom, a Lát-Kép Egyesület és más civil szervezetek kezdeményezéseit felkarolva – nagyszabású kampányt és mintaprojektet indít, amelynek keretében célunk a Nagykörút, valamint a budai körút egyidejű megtisztítása a falfirkáktól. Meggyőződésünk, hogy a kijelölt útvonal rendbetételével végre bebizonyíthatjuk, hogy a civil oldal, a Főváros és a kerületek összefogásával a főváros életében pozitív változás, előrelépés érhető el.

Ennek érdekében több körben is egyeztettünk a hatóságokkal, rendőrséggel, társasházakkal, falfirka-letakarító cégekkel, s tervezzük egy olyan gyorsszolgálat kialakítását, amelynek keretében a társasházak havi átalánydíj ellenében vehetnék majd igénybe a szakcégek szolgáltatásait. Ezzel párhuzamosan megvizsgáltuk annak lehetőségét, hogy milyen jogi eszközökkel tudunk harcolni a firkálmányok ellen és szorgalmaztuk Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszternél a vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatát és a kapcsolódó rendeletek szigorítását, többek között a büntetési tétel emelését, illetve a szabálysértési hatósági eljárások összevonását. Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszternek is küldtünk levelet, melyben annak a már Amerikában bevált módszernek a bevezetését javasoltuk, mely szerint a kereskedőknek, forgalmazóknak a graffitizésre használható festékek felhasználói, vásárlói regisztráció feltételével válhatnak jogosulttá az ilyesféle termékek vásárolására, így lehetősséget biztosítva arra, hogy nyomon kövessük a vásárlókat és a vásárlási szokásokat is.

Megvizsgáltunk több nemzetközi modellt, többek között német, ausztrál, USA-beli (pld. a leglátványosabb vagy new-yorki) modellt és úgy véljük, hogy az adaptálható elemeket mindenképpen át kell emelni a magyar rendszerbe.

Emellett nagy hangsúlyt fektetünk a kommunikációra és számos olyan oktatási programot tervezünk, melynek keretében a BRFK Bűnmegelőzési Osztályával együtt bejárjuk az iskolákat és felvilágosító előadásokat tartunk a falfirkákkal és azok káros következményeivel kapcsolatban.

A probléma jellege tehát olyan komplexitást igényel, amely a rendkívül összetett falfirka jelenség minél több aspektusát igyekszik kezelni, s amelyre mindeddig Magyarországon nem született átfogó megoldás. A Városarculati Tanácsnoki Iroda éppen ezért, ennek a komplex és hosszú távú programnak a keretében, kívánja összehívni mindazon szereplőket, akik részt vesznek a kampány kialakításában és kivitelezésében, többek között a kerületeket, a társasházak képviselőit, az illetékes hatóságokat, a BRFK Graffiti-ellenes Nyomozócsoportját, a letakarító cégeket, illetve a szponzorokat és festékgyártó/forgalmazó cégeket.

Ezúton tisztelettel meghívom a 2008. július 9-én 9 órától, a Főpolgármesteri Hivatal Dísztermében tartandó összevont megbeszélésre, melynek keretében a kampány beindításához szükséges utolsó lépéseket tárgyaljuk meg és az egyes szereplők kisebb munkacsoportokat alkotva egyeztethetik feladataikat és időbeosztásukat. Kérem, hogy mindenképpen tájékoztassa irodánkat részvételi szándékáról (név és elérhetőség megadásával), és amennyiben nem tud részt venni a megbeszélésen, feltétlenül gondoskodjon helyettesítésről.

Részvételét előre is köszönöm és amennyiben bármilyen kérdése merül fel, szívesen állunk rendelkezésére.

Üdvözlettel:

Bojár Iván András
városarculati tanácsnok

Főpolgármesteri Hivatal
Városarculati Tanácsnoki Iroda
1052 Budapest
Városház u. 9-11., I./105.
Tel: 327-1509
Fax: 327-1614
E-mail: bojari@budapest.hu “