Előadó: Szőnyi Gusztáv r.alezredes (BRFK)
BRFK Bűnügyi Főosztály II. Gyermek- és Ifjúságvédelmi Alosztály

I. Alosztály

Kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények nyomozása;ezen belül is kizárólagos hatáskör a tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűncselekmény nyomozása során; szélsőséges, rasszista jellegű bűncselekmények nyomozása; kiskorúak eltűnési ügyeiben folytatott közigazgatási hatósági eljárások szakirányítása, szakfelügyelete; egyebek.

II. Alosztály

Súlyos, élet elleni bűncselekmények nyomozása; kábítószerrel kapcsolatos egyes bűncselekmények nyomozása; kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény egyes eseteinek nyomozása; áldozatvédelem.

RONGÁLÁS 324. §

(1) Aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével vagy megrongálásával kárt okoz, rongálást követ el.

(2) A büntetés vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy pénzbüntetés, ha a) a rongálás kisebb kárt okoz, b) a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó rongálást bűnszövetségben követik el.

(3) Bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az, aki a) nagyobb kárt okoz, b) 1. kulturális javak körébe tartozó tárgyat, régészeti lelőhelyet vagy műemléket, 2. vallási tisztelet tárgyát, illetőleg vallási szertartás végzésére szolgáló épületet vagy tárgyat, 3. temetési helyet, temetkezési emlékhelyet, illetőleg temetőben vagy temetkezési emlékhelyen a halott emlékére rendelt tárgyat rongál meg.

(4) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a rongálás a) jelentős kárt okoz, b) 1. kulturális javak körébe tartozó tárgyat, régészeti lelőhelyet vagy műemléket, 2. vallási tisztelet tárgyát, illetőleg vallási szertartás végzésére szolgáló épületet vagy tárgyat, 3. temetési helyet, temetkezési emlékhelyet, illetőleg temetőben vagy temetkezési emlékhelyen a halott emlékére rendelt tárgyat semmisít meg, c) robbanóanyag vagy robbantószer felhasználásával követik el.

(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a rongálás különösen nagy kárt okoz.

(6) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a rongálás különösen jelentős kárt okoz.

A TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK 157. §

(1) Aki a) húszezer forintot meg nem haladó értékre lopást, sikkasztást, jogtalan elsajátítást, orgazdaságot, b) húszezer forintot meg nem haladó kárt okozva készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélést, csalást, szándékos rongálást, c) húszezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt okozva hűtlen kezelést követ el, úgyszintén, aki e cselekmények elkövetését megkísérli, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Aki idegen, nem gépi meghajtású járművet mástól azért vesz el, hogy jogtalanul használja, harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(3) Aki műemléket, muzeális tárgyat, az államhatárt, a megye-, város-, községhatár vagy a birtokhatár megjelölésére szolgáló hivatalos jelet, tömegközlekedési vagy távközlési eszközt, közúti jelzést, továbbá parkot vagy az ahhoz tartozó felszerelést gondatlanul megrongálja, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt szabálysértési eljárásnak csak magánindítványra van helye, ha a sértett az elkövető hozzátartozója.

(5) Aki a húszezer forintot meg nem haladó lopást mező-, illetőleg erdőgazdaságilag hasznosított földön lévő terményre, termékre, illetve haszonállatra, vagy az ott elhelyezett felszerelésre, eszközre követi el, elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik.

138/A. § E törvény alkalmazásában az érték, a kár, a vagyoni hátrány, valamint az adóbevétel, illetőleg a vámbevétel csökkenése a) kisebb, ha húszezer forintot meghalad, de kétszázezer forintot nem halad meg, b) nagyobb, ha kétszázezer forintot meghalad, de kétmillió forintot nem halad meg, c) jelentős, ha kétmillió forintot meghalad, de ötvenmillió forintot nem halad meg, d) különösen nagy, ha ötvenmillió forintot meghalad, de ötszázmillió forintot nem halad meg, e) különösen jelentős, ha ötszázmillió forintot meghalad.

Graffitivel kapcsolatos ismertté vált jogsértések száma 2007. január 1-től

Összesen 104 db, ebből szabálysértések száma 7 db bűncselekmények száma 97 db.

Ismertté vált elkövetők száma 59 fő, ebből gyermekkorú 2 fő fiatalkorú 30 fő felnőtt korú 27 fő.

Átlagosan magasabb a kiskorúak aránya az elkövetők körében; jellemző a társas elkövetés (2-4 fős csoportok); mobilitás; jogsértések miatti eljárások kerületenkénti megoszlása változatos képet mutat; a veszélyeztetett helyszínek: az épületek, vasúti-, HÉV-kocsik, autóbuszok, villamosok; az elkövetéshez használt eszközök, módszerek: festékek, filctollak, üvegfelületek karcolása, ritkábban „savazás”; a bizonyítás elsősorban tettenéréssel biztosítható; gyakran más jogsértés is kapcsolódik hozzájuk (lopás).

Falfirkák elleni komplex cselekvési program (tervezet)

– jogpolitikai javaslatok (közérdekű munka, közvetítői eljárásra utalás);
– közvetlen rendőri beavatkozás (portyaszolgálatok, akciók);
– kapcsolat a falfirkáló csoportokkal (legál felületek kialakítása, versenyek, vetélkedők);
– ajánlások a lakók részére (tájékoztató kiadványok);
– partnerség (önkormányzatok, közterület-felügyelet, civil szervezetek, stb.);
– iskolai programok (D.A.D.A, Ellen-Szer, eseti előadások);
– médiakapcsolatok (elért eredmények bemutatása).

Köszönöm a figyelmüket!