Budapesten mostanra több milliárd forintos kárt okoztak a falfirkálók és a maró anyagokkal rongálók, akik nem kímélik műemlékeinket, lakóházainkat, közlekedési eszközeinket. Néhány száz önfeledten szórakozó fiatalember nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy Budapest pozíciója sokat romlott Európa városainak a turistákért folytatott küzdelmében. Milliárdokat húznak ki a város polgárainak zsebéből akkor is, amikor házaink, kapuink falaiban, a telefonfülkék, buszmegállók esztétikai és műszaki állapotában tesznek kárt. Az ő szórakozásuk közel hárommillió mindennapi városhasználó kedélyállapotát, komfortérzetét, rendigényét teszi tönkre. Ez így nem mehet tovább!

A Szeretem Budapestet Mozgalom, Budapest Városarculati Tanácsnoki Irodája, a Lát-Kép Egyesület és a City Guardian közösen kezdeményezett tárgyalásokat a rendőrség és a Fővárosi Közterület-felügyelet vezetőivel a falfirka elleni hatékony közterületi fellépésről. A Szeretem Budapestet Mozgalom üdvözli a Budapesti Rendőr-főkapitányság, valamint a Fővárosi Közterület-felügyelet napokban fölállított “anti-falfrika” csoportjainak létrejöttét.

A Szeretem Budapestet Mozgalom a következő hetekben több száz feljelentést küld a kerületi rendőrkapitányságok részére e-mailben a Budapest utcáin, terein, műemlékein frissen készült falfirkákról, így segítve a rendőrség munkáját és a falfirkálók csoportjainak, szokásainak, útvonalainak feltérképezését. Ezzel párhuzamosan kéréssel fordulunk a Budapestiekhez, a társasházak, a boltok, a szállodák, az intézmények kezelőihez és tulajdonosaihoz, hogy a nyílt levél mellékletét képező egyszerű feljelentési minta alapján, friss firkák, rongálások esetén haladéktalanul tegyék meg bejelentéseiket a rendőrkapitányságok felé. Ha a közterületeken firkálókat látnak, fotózzák le telefonjaikkal, ha módjukban áll, tartóztassák fel őket és haladéktalanul tegyenek bejelentést a Fővárosi Közterület-felügyelet ingyenesen hívható zöldszámain: 06-80-220-220 vagy 06-80-330-330.

Kérjük továbbá, hogy Önök is hiúsítsák meg a falfirkálók célját, vagyis a tartós jelhagyást azzal, hogy mindenhonnan azonnal eltávolítják a firkákat. Nemzetközi tapasztalatok igazolják, hogy a firkálók elleni hatékony védekezés módszere az, ha megakadályozzuk, hogy az agresszív szubkultúra tagjai ilyen módon a város, azaz akár az Önök társasházának kapuin és falain üzengessenek egymásnak! Ismert jelenség, hogy ahol egy falfirka megjelenik, ott hamarosan jön a következő! A folyamat kezdetén érdemes határozottan megakadályozni a jelenség kialakulását. Ez eleinte nehéz munkának tűnhet, de ha helyreállt a rend, megtérül a befektetetés: csökken a rongálások okozta kár mértéke, javul a lakók közérzete.

A Fővárosi Önkormányzat kezdeményezésére felállítani tervezett Anti-falfirka Szolgálat ebben is segítséget nyújt majd, ám addig is mindenki egyszerűen lefestheti, lemoshatja a firkákat, vagy a piacon található “anti-graffiti” cégek bármelyikét bízhatja meg az firkák eltávolításával. Amit a lakosságnak, ugyanazt a nagy közszolgáltatóknak vállalatoknak, így a BKV Zrt-nek is javasoljuk: lehetőleg minden közlekedési eszközt haladéktalanul takarítson le. Tegye szabállyá, hogy egyetlen jármű se hagyhassa el a remízeket firkamentesítés nélkül.

Javasoljuk továbbá, hogy a vonatkozó jogszabályok, rendeletek megalkotói, a hazai belpolitika minden irányzata lépjen fel annak érdekében, hogy a falfirkáláshoz használatos festékeket – más európai országhoz hasonlóan – a jövőben a jövedéki termékek, a mezőgazdasági vegyszerek, vagy a vényköteles gyógyszerek értékesítési módozataihoz hasonlóan kössék engedélyhez és regisztrációhoz. Így minden szakmai igénylő számára hozzáférés biztosítható, de a felelőtlen és öncélúan egoista rongálókkal szemben komoly védelmet jelent.

A firkamentes Budapest reményében, üdvözlettel:

Szeretem Budapestet Mozgalom