Az ALAPÍTÓ NYILATKOZAT elfogadása, illetve aláírása aktusával 2007. szeptemberében megalakult Budapesten a Podmaniczky Páholy. Fórum, azzal a szándékkal és elhatározással, hogy mindazon civil szervezetek akararát és törekvéseit összefogja s a nyilvánossággal szembesíti, mindazok akcióit támogatja s szervezi, amelyek alapítványként, egyesületként vagy más keretek közt működő, az elkötelezett és hozzáértő polgárok magánakaratából létrejött szervezetként tenni akarnak Budapestért.

Mint az alapítók kinyilvánítják, a páholy tevékenységi körét a mintaadó, az egykori Fővárosi Közmunkák Tanácsa szellemisége határozza meg, tehát a város fejlesztésének, öröksége, értékei megőrzésének, épített infrastruktúrájának, környezete állapotának kérdéseiben kíván állást foglalni.

A páholyt a Nagy Budapest Törzsasztal kezdeményezésére és részvételével tizenhárom civil szervezet alapította: maga a Törzsasztal, illetve a vele társuló Budapest Kör, Budapest Világörökségéért Alapítvány, Budapesti Városvédő Egyesület, ICOMOS MNB Egyesület, Kamermayer Projekt Egyesület, Kós Károly Egyesülés, Lát-Kép Egyesület, Levegő Munkacsoport, Magyar Urbanisztikai Társaság Budapesti Csoportja, Óvás! Egyesület, Szeretem Budapestet Mozgalom, Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület. A felsoroltak képviseloi alkotják a Páholytanácsot, a fórum döntéshozó szervét, amely állást foglal a kezdeményezések tartalmának s formájának meghatározásában. A vázolt témakörben bármely ilyen tematikai profillal működő budapesti vagy Budapest-érdekű civil szervezet kezdeményezhet akciót, természetesen a páholytag szervezetek is, az elemző és értékelő, illetve az adott tartalmat meghatározó munkában is részt vehetnek a fölépülő hálózathoz tartozók közül azok, amelyek magukat az adott ügyben kompetensnek nyilvánítják. Az így – adott témára, illetve akcióra – összálló csapat dönt a végleges, a nyilvánosság elé kerülő tartalomról, az azzal kapcsolatos tájékoztatás vagy felszólamlás eszközéről – minősített szavazattöbbséggel.

A PODMANICZKY PÁHOLY megalakulásának tényét a Podmaniczky Frigyes halála 100. évfordulójára állított tábla leleplezésével hozza nyilvánosságra. Az eseményre a Lánchíd palotánál (I. ker., Fő utca 1.), annál a most megújult épületnél kerül sor 2007. október 19-én, pénteken, délelőtt 10 órakor, amely otthont adott klasszikus muködése korszakában a legendás Közmunkatanácsnak.

A PODMANICZKY PÁHOLY a pártpolitika alternatívájaként kívánja megjelentetni a város polgárainak érdekeit, szemléletét s alkotó szándékait, de kritikus partneri együttműködést kínál a Budapest-politika vezetőinek, formálóinak. Reményt fűz ahhoz a Páholytanács, hogy működése során fel tudja mutatni a civilek szakmailag hiteles akaratát a főváros sorsának alakításában.

További információk:

Dr. Buza Péter, a Páholytanács titkára ( buzap@t-online.hu , 06-30-9415-491)
Saly Noémi, a páholy szóvivője ( salyn@t-online.hu , 375-5305)

A Podmaniczky Páholy titkársága
a Budapesti Városvédő Egyesület
( bpvv@mail.datanet.hu , 321-1696, Budapest, V., Kossuth Lajos u. 14-16.)