Az Ybl Miklós által tervezett Lánchíd Palota magyar és svájci befektetők jóvoltából születik újjá, olyan Magyarországon eddig nem ismert minőségi színvonalon, amely a legutóbbi sikeres Sándor Palota rekonstrukciójához fogható. Az épület védett műemlék, az UNESCO a Világörökség részévé nyilvánította. Történelmi jelentőségét jelzi, hogy valamikor itt működött az első Közmunkatanács.

A befektetők eredeti funkciójában akarják az épületet visszaállítani. A mai kor technikájának megfelelő magas színvonalon, de a lehető legkevesebb átalakítással valósul meg a rekonstrukció. Figyelemreméltó, hogy ezt az igényt fogalmazta meg az eladó, az Ökocentrum Rt., valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, mint az építési engedély kiadására hivatott hatóság. A befektető magyar-svájci csoport szükségesnek érzi kijelenteni, hogy mindezekre tekintettel emléket kívánnak állítani a régi értékeknek, s az épület szolgáltatásai és mindennemű jövendobeli rendezvénye ugyanezen értékeket képviselik majd, ezáltal öregbítve Magyarország hírnevét a világban.

A Lánchíd Palotát az Ökocentrum Rt. 1995-ben szerezte meg az Igazságügyi Minisztériumtól csereszerződés formájában oly módon, hogy a budai I. kerületi bíróságnak új székhelyet építtetett. Az Ökocentrum Rt. 1996 nyarán vette birtokába az épületet és az Országos Műemlékvédelmi Hivataltól 1996. augusztus 30-án kapta meg az építési és bontási engedélyt. A jelenleg a projekt ötletadói és majdani lebonyolítói, Bácsai-Nagy Ákos és Dr. Vincze Zoltán közös tulajdonában álló Lánchíd Palota Kft – melyben a svájci befektetői csoport tagi kölcsön nyújtásával összekapcsolt tőkeemeléssel szerez tulajdonrészt a közeljövőben – 2004. őszén, más befektetőket megelőzve kötött ingatlan adásvételi szerződést az Ökocentrum Rt-vel a Lánchíd Palota megvásárlásáról. Azaz, a Lánchíd Palota magántulajdonostól került újabb magántulajdonoshoz, vélhetőleg immár új fejezetet nyitva az épület történetében. A befektetők deklarálták a szerződéskötés alkalmával, hogy legfőbb óhajuk, hogy a Lánchíd Palota újjáépítése annak a folyamatnak váljon részévé, amely az utóbbi években megindult Magyarországon. Annak folyamatnak, amelynek a Sándor Palota és a Gresham Palota is meghatározó részei. Úgy gondolják, hogy azok a magyar és külföldi társaságok, melyek helyet foglalhatnak az épületben olyan rangot és méltóságot nyernek, ami magát az épületet jellemzi. A rekonstrukció tervezett befejezési határideje 2005. december 31.