A Fővárosi Közterület-felügyelet levelet küldött elsősorban ingatlanforgalmazó cégek, azok munkatársai, franchise irodáik részére, mint a Duna House, Tipp Ingatlan, Central Home, Nova Ingatlan, Universum Ingatlaniroda, Mozaik Ingatlan, Palace Ingatlan Csoport, illetve az Immo1 Ingatlan. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. ez évtől még nagyobb figyelmet fordít a vadplakátok eltávolítására, lehetőség szerint a kihelyezés után azonnal megpróbálják leszedni a ragasztmányokat Budapest köztereiről.

Jelenleg a legnagyobb vadplakátot ragasztók között ingatlaforgalmazó cégek és azok franchise irodái (sokszor nagy cégek), illetve a költöztető cégek szerepelnek. Telefonszámaik megtalálhatóak a hirdetéseken, ha pedig az interneten beüti bárki a számot, megkapja az ingatlanforgalmazó adatait. A Közterület-felügyelet így szerezte be a ragasztó/ragasztató nevét és elérhetőségét.

Ingatlanos vadplakát

Ingatlanos vadplakát

Vadplakát a lámpaoszlopon

Vadplakát a lámpaoszlopon

Néhány példa (a köztéren kiragasztott hirdetés a mellékelt fényképeken):

Duna House
Lenkei Krisztina, Platina fokozatú értékesítő, Tel.: 36-(30) 496 0871, E-mail: lenkei.krisztina@dh.hu, Duna House Franchise Iroda: 1085 Budapest, József körút 47.
Tel.: 36-(1) 4110652, Fax: 36-(1) 4110653, E-mail: jozsefkrt@dh.hu
www.dh.hu/ingatlan/erd/postastelep/TK067893

Tipp Ingatlan:
E-mail: tippingatlan101@ingatlan.com, Telefon: 06-20-255-1872; 06-1-269-4990
www.tippingatlan.ingatlan.com/munkatarsak Szabó Veronika

Kézzel írt vadplakát

Kézzel írt vadplakát

Újabb vadplakát

Újabb vadplakát

Íme a Duna House-nak írt levél.

Tárgy: Tájékoztató

Duna House Franchise Kft.
Budapest
Rákóczi út 42. X. em.
1072

Tisztelt Kosztolánczy György Igazgató Úr!

Társadalmi szervezetek, önkéntes segítők és a Budapest tisztaságát szívükön viselő állampolgárok rendszeresen felhívják a figyelmet a városképet rontó falragaszokra, plakátokra. A városképet elcsúfító ragasztmányokról készített fényképeket megtekintheti pl.: a www.szeretembudapestet.hu honlapon. Számtalanszor a közlekedési jelzőtáblákat és forgalmi jelzőlámpák oszlopait is teliragasztják az illegálisan hirdetők és ezzel Budapest egy rendetlen, elhanyagolt város képét mutatja lakóinak és az idelátogatóknak is.

A Fővárosi Önkormányzat vezetésének elhatározott szándéka, hogy Budapest közterületeit megtisztítsa a közterületeken, épületeken, hidakon, műtárgyakon, a városszerte fellelhető illegális plakátoktól és megvédje a közterületek rendjét, tisztaságát, az önkormányzati vagyont. A főváros megtisztítása, tisztán tartása valamennyi budapesti polgár érdeke, hogy a tisztább Budapest idegenforgalmi-turisztikai szempontból is vonzóbbá váljon és az ingatlanok értéke is növekedjen ezáltal.

A közterületen lévő oszlopok, villanyoszlopok, kapcsolószekrényekre ragasztással megsértik az adott műtárgy tulajdonosának (a főváros, közműcég, gazdasági társaság, stb,) tulajdonhoz fűződő jogait is, hiszen hozzájárulásuk nélkül helyezték el a hirdetményeket, ráadásul a felragasztott plakátok eltávolításának költségeit kénytelenek a tulajdonosok viselni. Az illegálisan kihelyezett plakátok, kiragasztott hirdető cédulák eltávolítása a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt-nek – közvetve az adózó állampolgároknak – évente több milliós felesleges kiadást okoz. A hatályos Ptk. rendelkezéseinek értelmében a károkozásért a megbízó is felel.

Javasoljuk, hogy a jelenlegi franchise szerződéseiket egészítsék ki azzal a szerződéses előírással, hogy a partner szolgáltatásainak hirdetésekor közterület-használati hozzájárulás nélkül nem helyezhet ki plakátokat, kiragasztott hirdetéseket. Ezzel a szerződéses kikötéssel csökkenthető lenne az illegális hirdetések száma, amivel az Önök cége is hozzájárulhat Budapest tisztaságához.

A Fővárosi Közterület-felügylet képviseletében jelen levelünkkel hivatalosan felhívjuk a figyelmét arra a tényre, hogy az Ön cégének, illetve franchise partnereinek hirdetményei, falragaszai nagyon sok helyen elcsúfítják a főváros közterületeit.

Kérjük, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a jövőben szolgáltatásait, hirdetményeit kizárólag az 59/1995. (X.20.) sz. Fővárosi Közgyűlési rendelet előírásai szerint szabályosan, közterület-használati hozzájárulással helyezzék ki.

Tájékoztatónk célja, hogy elkerüljük az illegális reklámtevékenység miatt indított szabálysértési eljárást és ehelyett közösen előzzük meg a közterületek elcsúfítását.

Jelen felhívásunk a jogsértés megszüntetésére történő felhíváson túl arra szolgál, hogy a főváros tisztaságának megóvása érdekében együttműködését kérjük.

Tájékoztatjuk egyúttal, hogy jelen felhívásunk kézhezvételét követő 15 napot követően a cég közterületen kihelyezett újabb illegális hirdetéseit észleljük, akkor megtesszük a szankcionáláshoz szükséges jogi lépéseket.

Várjuk, hogy kérésünk fogadtatásáról mielőbb válaszlevélben tájékoztassanak bennünket.

Budapest, 2011. június 9.

Üdvözlettel:

dr. Fazekas Pál
jogi referens